Minska spamepost

Ett ständigt problem är spam epost som elaksinnade personer skickar. Hur får  de tag på ens epostadress? Det lättaste sättet för en spammare är att leta efter epostadresser ute på hemsidor.

Självklart går de inte ut manuellt och letar efter epostadresser och sen klipper och klistrar. Nej, det är mer eller mindre avancerade program som automatiskt hoppar från hemsida till hemsida och så fort den hittar en epostadress iform av en länk eller text sparar programmet epostadressen i en databas.

Exempel på epostadresser i artiklar:

info@denna-adress-leder-ingen-vart.com (text + länk)

info@denna-adress-leder-ingen-vart.com (text)

När en spammare sen gör ett nytt olagligt utskick till 10 000-tals oskyldiga epostmottagare så skickas epost även till de nya hittade epostadresserna.

Epost i bildform

Att ha epostadressen i bildform är en effektiv och enkel lösning. Det är få spamprogram som är så sofistikerade att de kan läsa av en bild. Det hindrar spammare från att plocka upp epostadresser från din hemsida.

Denna steg-för-steg guide visar hur man skapar en bild av en epostadress i Xseo.

1. Skriv först epostadressen i ren text i en artikel. Spara sidan.

2. Väl ut på siten ta en skärmdump. Detta gör genom att trycka på en knapp som brukar har förkortningen "Prt Sc" vilket är förkortning för "Print screen". Genom att trycka på knappen så sparas en exakt bild i minnet av det som visas på skärmen.

3. Starta ett bildredigeringsprogram tex Paint eller Photoshop. Nu trycker du på CTRL+V för att klistra in. Då ser du en bild som är exakt som skärmen var när du tog en skärmdump som i steg 2.

4. Välj markeringsvertyget och markera epostadressen på skärmdumpen, så exakt som möjligt. Sen gör du följande:
 • Tryck på CTRL+C för att kopiera den markerade epostadressen
 • Tryck på CTRL+N för att skapa en ny arbetsyta i bildprogrammet.
 • Tryck på CTRL+V för att klistra in epostadressen.
5. Spara arbetsytan,på skrivbordet , som en gif-bild.

6. Återvänd till artikeln på din hemsida. Där ersätter epostadresser i text med epostadressen i bildform. Nedan finns beskrivning på hur du gör det.
 • Markera epostadressen i artikeln i artikeleditorn.
 • Välj bildsymbolen.
 • Välj bläddra på server.
 • Välj bläddra och markera sen den nyskapade epostbilden.
 • Välj Öppna.
 • Välj Upload.
 • Välj epostbilden som har laddats upp.
 • Välj OK
Nu har epostadressen i textform ersatts av den i bildform. Glöm inte att spara.
Nedan ser du samma epostadress som ovan fast som en bild.Med blotta ögat kan du inte se någon skillnad. Men det är en bild. Enda nackdelen med detta är att det inte blir en länk så att besökaren kan klicka på den och skicka ett epost direkt.

Skapa maillänk

Vill du ändå skapa en maillänk så gör du så här i Xseo:
 • Markera texten som ska bli länkad
 • Klicka på länksymbol
 • Välj länktyp E-post
 • Skriv in epostadress
 • Klicka på Ok

Klart.
Xseo Premium är det kraftfullaste Xseo paketet. Ett av det mest effektiva publiceringsverktyget på marknaden.

Läs mer ingående om vad Xseo Premium innebär
Xseo Light är ett nerslimmat Premium men tar tar dig lika högt i Googles resultatlistor. Färdiga mallar att välja ifrån.

Läs mer ingående om vad Xseo Light innebär.