Grundlig genomgång av puffar

Puffar, vad är det, vad är de bra för och hur fungerar de?

En puff är som en annons för en artikel som finns någonstans på er hemsida. Genom att du annonserar för dina egna artiklar så finns det en större chans för att kunden stannar kvar på din hemsida längre.

Tre exempel vad puffar är bra för

1. På startsidan brukar man visa vad som finns längre in på sidan. Man puffar alltså för artiklar som tex tjänster, senaste nyheten osv som finns att läsa djupare in på hemsidan. Xseo puffsystem kan ställas in så att startsidan alltid visar puffar(annonser) för artiklar längre in på hemsidan. Alternativet är att skriva en ny artikel någonstans. Sen redigera startsidan och skriva en liten text och skapa en länk till just den artikeln. Detta sköts automatiskt av Xseo puffsystem

2. Puffar kan även användas till att få en kategoriöversikt. Ett exempel kan vara att hemsidan innehåller en kategori som heter Produkter. Där kanske det finns 4st artiklar om de produkter man erbjuder. När man klickar på kategorin Produkter så presenteras givetvis länkar till dessa artiklar i någon form av meny men vad finns att läsa? Det är då puffar passar in bra. Man kan då ställa att det då ska visas puffar för de artiklarna som finns under Produkter. Alternativet är att manuellt skriva in texter om de fyra artiklarna eller kanske vara så kryptisk och skriva: Klicka i menyn till vänster för att läsa om våra produkter sen är resten av sidan tom.

3. När en besökare besöker er hemsida så finns det alltid något innehåll som ni vill att besökaren bara måste läsa. I detta fall kan det vara bra att ställa in en kolumn som visar puffar för de viktigaste artiklarna på hemsidan. Dessa puffar kan man ställa på ett enda ställe men visas på alla sidor på hemsidan. Alternativ till detta är att manuellt gå till varje sida på sajten och lägga till text + länk om de viktigaste artiklar på sajten.
 

Puffar ställs i två steg

Ställa in pufftext, puffrubrik och bildSteg 1 - Puffinnehållet, text, bild, länk, rubrik

När man skriver en artikel i Xseo finns det 3st puffinställningar i vänsterkolumnen, puffrubrik, pufftext och puffbild. Dessa inställningar är bra att fylla i direkt när man skapar en artikel. Det är dessa inställningar som blir till annons (puff) för den artikeln som ni just ni håller på att skriva.

För att få en bild valbar i puffinställningarna så behöver du bara infoga en bild och sen spara artikeln. Då dyker den upp valbar valbar puffbild. Obs för att använda en bild i den puff så måste den mallen kunna visa en bild, se nedan inställningar.
Steg 2 - Infoga puff

För att visa en puff för en artikel så använder man en sk SPACE-länk som ni hittar när man administrerar en artikel. Klicka på en SPACE knapp och en inställningspanel visar sig.

Nedan finns en grundlig förklaring de olika inställningarna:Pufftyp

-Hela Siten
Den här inställningen innebär att man puffar för artiklar från hela siten.

-Specifik Artikel
Den här inställningen innebär att en specifik artikel alltid kommer att visas på puffytan.

-En Artikelnivå Ner
Den här inställningen puff för alla artiklar från en specifik kategori. Denna inställning skulle passa bra i exemplet om puffar för Produkt-kategorin

-Alla Artikelnivåer Ner
Denna inställning innebär att man vill för puffa för artiklar i kategorin som har flera nivåer ex Kläder->Tjej och Kläder->Kille där det även finns nivåer av artiklar under respektive kön. Denn pufftyp innebär att en puff kan visa de senaste kläderna oavsett om det finns under Kläder->Tjej-Tröjor eller Kläder->Kille->Byxor.

Visa Inte

-Aktuell Artikel
Det här är precis vad det låter som, har du tex ställ in att i högerkolumn alltid visa puffar för de viktigaste artiklarna på sajten så vill du inte visa en puff den artikel som besökaren just nu läser. Om besökaren läser artikeln "Höstkollektion" så vill man oftast inte visa en puff för "Höstkollektion".

-Artikelnamn/Kategorinamn

Just den artikel som du vill använda dig av och blir då applicerad enligt pufftyp. Har du tex valt pufftyp en artikelnivå ner så väljer du här vilken artikel som du vill visa puffar för dvs den artikelns (kategorins) barn.

Artikelsortering

-Sorteringsordning
Det här sorterar artiklarna i ordningen som de blev skapade (oavsett publiceringsdatum) enligt artikelträdet i högerkolumn.

-Publiceringsdatum
Den här inställningen sorterar artiklarna efter publiceringsdatumet.

-Slumpmässigt
Den här inställningen är egentligen inte så mycket utav ett sorteringsalternativ som att det är ett sätt att alltid få fram olika artiklar. Ett bra sätt att hålla läsaren kvar på din sida, för utsatt att informationen som visas är intressant för denne.

Från och med

Med ovanstående inställningar, pufftyp och artikelsortering får man en viss mängd artiklar beroende på hur man ställt in dessa. I denna mängd visa puff Från och Med.

Antal Puffar

Hur många puffar ska visa utav den mängden som är inställd.

Mall

Bestämmer vilken mall du vill använda till puffytan. Dessa mallar är kopplade till utseendet på sajten, hur ska själva puffen se ut. Bild, text,  länk och rubrik eller kanske bara länk och text osv.

Visa Puff På

-Denna Sida
Visar den valda mängden puffar på den aktuella sidan man är och infogar puffen på.

-Denna och Alla undersidor
Visar puffar på den aktuella sidan och alla artiklar och kategorier som ligger under den.

-Hela siten
Visar den valda mängden puffar på alla artiklar på hela hemsidan. Ett bra sätt att alltid visa de viktigaste artiklarna på.

Missa inte videoklippen om Puffar som du finner när du är inloggad i Xseo. Via fliken Tutorial så finner du dessa videoklipp.

Läs även en liknande artikel om puffar.
Xseo Premium är det kraftfullaste Xseo paketet. Ett av det mest effektiva publiceringsverktyget på marknaden.

Läs mer ingående om vad Xseo Premium innebär
Xseo Light är ett nerslimmat Premium men tar tar dig lika högt i Googles resultatlistor. Färdiga mallar att välja ifrån.

Läs mer ingående om vad Xseo Light innebär.