Referenser

Vilka är det som väljer Xseo publiceringssystem och varför?
För att besvara frågan vilka, är det lätt, man kan sammanfatta det med ett ord, alla. Med alla menar vi givetvis inte alla företag och personer som finns utan att det finns både stora företag och små företag som valt Xseo. Vilken bransch som företagen är aktiva inom är också väldigt olika. Bland de som valt Xseo finner man leksaksbutiker till företag som sysslar med energi.

Här nere finner du några av de som har valt att använda Xseo som  publiceringsverktyg